صفحه بیرونی بدون دوربین

قابل اتصال به صفحه دوربین دار

امکان نصب با سوئیچر داخلی و خارجی

قابل ارائه از 8 تا 24 واحد

کالیوز

سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
تقویم
اوقات شرعی